Over ons


DEELNEMENDE ORGANISATIES VAN DEZE CAMPAGNE

 

Deze campagne voor een verbod op het recreatieve gebruik van kieuw- en warrelnetten aan de Belgische kust is een initiatief van de Belgische natuurbeschermingsorganisaties Sea Shepherd Belgium, Sea First België en BlueShark, in samenwerking met Natuurpunt.
 

Meer weten? Stuur een mailtje naar info@warrelniet.be of media@warrelniet.be

 


Sea Shepherd Conservation Society is een onafhankelijke organisatie met als doel: wereldwijd beschermen van oceanen en zeeleven. Oceanen worden leeggevist, soorten zijn met uitsterven bedreigd. Er bestaan internationale verdragen en afspraken om natuur en oceanen te beschermen maar de plundering gaat onverminderd door omdat geen enkele instantie het naleven van de wetten en verdragen controleert. Sea Shepherd voert directe actie om de bestaande regelgeving te doen naleven.

 BlueShark is een Belgische feitelijke vereniging die zich inzet voor de bescherming van de oceanen en zijn bewoners via het initiëren van specifiek gerichte projecten. In functie van haar missie werkt BlueShark vaak samen met nationale en internationale non-profitorganisaties en NGO’s en ze verleent deze instanties dan ondersteunende diensten tijdens hun campagnes voor een duurzaam gebruik van mariene ecosysteemdiensten. Daarnaast geeft BlueShark ook voorlichting via het publiceren van artikels, het verzorgen van lezingen betreffende de overbevissing van haaien en het doneren van fotografisch materiaal over de onderwaterwereld.

 

 

 

 


 

Natuurpunt is de grootste natuurbeschermingsorganisatie in België. De NGO werkt voor de bescherming van belangrijke biotopen, soorten en landschappen. Om dit doel te bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur in Vlaanderen door het aankopen en beheren van gebieden, het bestuderen en monitoren van soorten en biotopen, door educatie van het brede en meergespecialiseerde publiek en door het lobbyen van lokale en regionale gezagsdragers.

 


Sea First België vzw werd in juni 2010 opgericht uit een bezorgdheid over de slechte situatie waarin de oceanen verkeren en de problemen die dit teweeg brengt voor mens, dier en natuur. Sea First streeft naar een wereld waarin de mensheid de oceanen erkent als essentieel voor al het leven en actie onderneemt om deze te beschermen en te koesteren. Hiertoe tracht Sea First mensen warm te maken voor de pracht en biodiversiteit van het onderwaterleven en hen tegelijkertijd te informeren over de problemen die de gezondheid van deze wereld in de weg staan. Dit gebeurt door middel van sensibilisering en educatie. De belangrijkste doelgroep voor SFF zijn kinderen en jongeren want zij zijn de 'volwassenen van de toekomst', maar daarnaast organiseert Sea First ook acties en lezingen voor het brede publiek.